سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت شوک در خونریزیهای مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی مدیریت شوک در خونریزیهای مامایی

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی مدیریت شوک در خونریزیهای مامایی
ورود / ثبت‌نام

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰

نظرات (۰)