سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ضایعات التهابی گوش خارجی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  ضایعات التهابی گوش خارجی

درحال برگزاری
شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰