سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی رادیو داروهای پرکاربرد در مراکز تشخیصی (بیمارستان قلب فرشچیان)

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  رادیو داروهای پرکاربرد در مراکز تشخیصی (بیمارستان قلب فرشچیان)

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار علمی  رادیو داروهای پرکاربرد در مراکز تشخیصی (بیمارستان قلب فرشچیان)
خاتمه یافته بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید