سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی توانبخشی در اختلالات کف لگن

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینار علمی توانبخشی در اختلالات کف لگن

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی توانبخشی در اختلالات کف لگن
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید