سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با تهویه مکانیکی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی  آشنایی با تهویه مکانیکی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰

وبینار علمی  آشنایی با تهویه مکانیکی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰

نظرات (۰)