سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کنترل دیابت و عوارض قلبی –عروقی ناشی از آن بر اساس گایدلاین های جدید

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی کنترل دیابت و عوارض قلبی –عروقی ناشی از آن بر اساس گایدلاین های جدید

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی کنترل دیابت و عوارض قلبی –عروقی ناشی از آن بر اساس گایدلاین های جدید
خاتمه یافته بازپخش

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید