سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینار تومورهای کلیه و مجاری ادراری

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

وبینار علمی وبینار تومورهای کلیه و مجاری ادراری

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی وبینار تومورهای کلیه و مجاری ادراری
خاتمه یافته بازپخش در: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۰۱:۵۲

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید