سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آماده سازی دارو و مداخلات پرستاری در شیمی درمانی کودکان (بیمارستان بعثت)

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  آماده سازی دارو و مداخلات پرستاری در شیمی درمانی کودکان (بیمارستان بعثت)

درحال برگزاری

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  آماده سازی دارو و مداخلات پرستاری در شیمی درمانی کودکان (بیمارستان بعثت)
ورود / ثبت‌نام

درحال برگزاری

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۳۰

نظرات (۰)

نظر بدهید