سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی غربالگری ناهنجاری های شایع و تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  غربالگری ناهنجاری های شایع و تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  غربالگری ناهنجاری های شایع و تاثیر عوامل تراتوژنیک بر جنین انسان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید