سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های مراقبت در دیابت

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  تازه های مراقبت در دیابت

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  تازه های مراقبت در دیابت
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید