سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت های پرستاری در استروک

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  مراقبت های پرستاری در استروک

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  مراقبت های پرستاری در استروک
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید