سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی هموویژلانس

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینار علمی  هموویژلانس

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  هموویژلانس
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید