سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ارتودنسی نامرئی

انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران

وبینار علمی  ارتودنسی نامرئی

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۰۹:۳۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی  ارتودنسی نامرئی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۰۹:۳۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۲:۳۰