سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در پرفشاری خون

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی  تازه های مراقبت پرستاری در پرفشاری خون

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  تازه های مراقبت پرستاری در پرفشاری خون
ورود / ثبت‌نام

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید