سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مبانی و پارامترهای تنفس مصنوعی: (1) فیزیولوژی و مکانیک تنفس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی  مبانی و پارامترهای تنفس مصنوعی: (1) فیزیولوژی و مکانیک تنفس

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار علمی  مبانی و پارامترهای تنفس مصنوعی: (1) فیزیولوژی و مکانیک تنفس
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید