سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه¬های احیای قلبی ریوی و مغزی بر اساس پروتکل 2020

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی تازه¬های احیای قلبی ریوی و مغزی بر اساس پروتکل 2020

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵

وبینار علمی تازه¬های احیای قلبی ریوی و مغزی بر اساس پروتکل 2020
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۴۵

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید