سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت درمان بیمارترومایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آنلاین

وبینار علمی  مدیریت درمان بیمارترومایی

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۴۵

وبینار علمی  مدیریت درمان بیمارترومایی
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۴۵

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید