سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های درمان اختلال مصرف مواد افیونی در گروه های خاص

مركز ملي مطالعات اعتياد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

آنلاین

وبینار علمی تازه های درمان اختلال مصرف مواد افیونی در گروه های خاص

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی تازه های درمان اختلال مصرف مواد افیونی در گروه های خاص
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


 بهنام فرهودی
بهنام فرهودی
متخصص بیماری های عفونی، دانشیار عفونی
عنوان سخنرانی: درمان اختلال مصرف مواد افیونی در بیماران مبتال به اچ آی وی، هپاتیت سی و سل
 فهیمه سعید
فهیمه سعید
متخصص روان پزشکی، استادیار روانپزشکی
عنوان سخنرانی: درمان اختلال مصرف مواد افیونی در زنان، بارداری و شیردهی
 بیتا وحدانی
بیتا وحدانی
متخصص روانپزشکی
عنوان سخنرانی: درمان اختلال مصرف مواد افیونی در نوجوانان
 محمد رضا حدادی
محمد رضا حدادی
پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد
عنوان سخنرانی: تازه های درمان نگهدارنده با بوپرنورفین
 محمد صالحی
محمد صالحی
پزشک درمانگر و پژوهشگر درمان اعتیاد
عنوان سخنرانی: مدیریت طبی محرومیت (سم زدایی) با بوپرنورفین
 علیرضا نوروزی
علیرضا نوروزی
دبیر علمی برنامه
متخصص روانپزشکی و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، استادیار روانپزشکی
عنوان سخنرانی: مداخلات روانی، اجتماعی در درمان اختلال مصرف مواد افیونی

نظرات (۰)