سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت های پره ناتال

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینار علمی مراقبت های پره ناتال

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی مراقبت های پره ناتال
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید