سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کانسر مثانه

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی کانسر مثانه

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰

وبینار علمی کانسر مثانه
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید