سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت خونریزی های زایمانی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی مدیریت خونریزی های زایمانی

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی مدیریت خونریزی های زایمانی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید