سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ارزیابی سلامت جنین و آسفیکسی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی ارزیابی سلامت جنین و آسفیکسی

درحال برگزاری
شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی ارزیابی سلامت جنین و آسفیکسی
خاتمه یافته بازپخش

درحال برگزاری
شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید