سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی احیاء در زنان باردار مبتلا به کرونا

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی احیاء در زنان باردار مبتلا به کرونا

درحال برگزاری
شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی احیاء در زنان باردار مبتلا به کرونا
خاتمه یافته بازپخش

درحال برگزاری
شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰

نظرات (۰)

نظر بدهید