سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با اورژانس های غیرضربه ای مهم در چشم پزشکی

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وبینار علمی  آشنایی با اورژانس های غیرضربه ای مهم در چشم پزشکی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی  آشنایی با اورژانس های غیرضربه ای مهم در چشم پزشکی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۸:۰۰

فیلم آقای دکتر عظیم زاده

فیلم آقای دکتر پاکروان

فیلم خانم دکتر صباغی

فیلم آقای دکتر هاشمی

فیلم آقای دکتر نعمت اللهی

فیلم آقای دکتر اسفندیاری

نظرات (۰)

نظر بدهید