سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)

دانشگاه علوم پزشکی فسا

وبینار علمی  مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۹:۳۰

وبینار علمی  مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۹:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید