سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی عفونتهای قارچی مرتبط با کووید۱۹

انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

وبینار علمی عفونتهای قارچی مرتبط با کووید۱۹

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی عفونتهای قارچی مرتبط با کووید۱۹
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید