سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اورژانس های مسمومیت

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی اورژانس های مسمومیت

درحال برگزاری
شروع: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی اورژانس های مسمومیت
خاتمه یافته بازپخش

درحال برگزاری
شروع: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید