سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بیماری های مجاری صفراوی در بیماران جراحی باریاتریک

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

وبینار علمی بیماری های مجاری صفراوی در بیماران جراحی باریاتریک

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰

وبینار علمی بیماری های مجاری صفراوی در بیماران جراحی باریاتریک
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید