سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آموزش به بیمار

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی آموزش به بیمار

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی آموزش به بیمار
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید