سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت و بهسازی نیروی انسانی در خدمات پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی مدیریت و بهسازی نیروی انسانی در خدمات پرستاری

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی مدیریت و بهسازی نیروی انسانی در خدمات پرستاری
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید