سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کلیات کنترل کیفی آزمایشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینار علمی کلیات کنترل کیفی آزمایشگاه

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی کلیات کنترل کیفی آزمایشگاه
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید