سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در دیابت کودکان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در دیابت کودکان

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در دیابت کودکان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید