سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در گاستروآنتریت کودکان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در گاستروآنتریت کودکان

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در گاستروآنتریت کودکان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید