سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های مدیریت و درمان بیماران با کاهش ذخایر تخمدان(diminished ovarian reserve)

انجمن علمي باروري و ناباروري ايران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینار علمی تازه های مدیریت و درمان بیماران با کاهش ذخایر تخمدان(diminished ovarian reserve)
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی تازه های مدیریت و درمان بیماران با کاهش ذخایر تخمدان(diminished ovarian reserve)
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰


نظرات (۰)

نظر بدهید