سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی خونریزی های بینی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی خونریزی های بینی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی خونریزی های بینی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ت
دکتر محمد حسین تازیکی
متخصص گوش و حلق و بینی دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گلستان

نظرات (۰)

نظر بدهید