سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با اختلالات ضربان سازی و هدایتی قلب در گره دهلیزی بطنی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی آشنایی با اختلالات ضربان سازی و هدایتی قلب در گره دهلیزی بطنی

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی آشنایی با اختلالات ضربان سازی و هدایتی قلب در گره دهلیزی بطنی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید