سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی افزایش فشار خون ثانویه : پاتوفیزیولوژی ومدیریت

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی افزایش فشار خون ثانویه : پاتوفیزیولوژی ومدیریت

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰