سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های سیستمیک

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آنلاین

وبینار علمی آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های سیستمیک
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های سیستمیک
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید