سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اسهال و استفراغ حاد در کودکان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آنلاین

وبینار علمی اسهال و استفراغ حاد در کودکان

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی اسهال و استفراغ حاد در کودکان
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید