سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی انتخاب بیمار و استراتژی های آماده سازی بیمار در استفاده از ماده حاجب

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

آنلاین

وبینار علمی انتخاب بیمار و استراتژی های آماده سازی بیمار در استفاده از ماده حاجب

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی انتخاب بیمار و استراتژی های آماده سازی بیمار در استفاده از ماده حاجب
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید