سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های مراقبتی قلب و عروق (تاثیرات متقابل قلب و ورزش : sport cardiology)

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی تازه های مراقبتی قلب و عروق (تاثیرات متقابل قلب و ورزش : sport cardiology)

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی تازه های مراقبتی قلب و عروق (تاثیرات متقابل قلب و ورزش : sport cardiology)
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید