سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینارطب سالمندی در ارتوپدی

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

آنلاین

وبینار علمی وبینارطب سالمندی در ارتوپدی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۲۲:۰۰