سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی otc تراپی در بیماری های تنفسی و گوارشی

انجمن علمی داروسازان ايران

وبینار علمی otc تراپی در بیماری های تنفسی و گوارشی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی otc تراپی در بیماری های تنفسی و گوارشی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ا
دکتر رامین ابریشمی

متخصص داروسازی بالینی

otcتراپی در مشکالت تنفسی

ح
دکتر سولماز حسنی

متخصص داروسازی بالینی

otcتراپی در مشکالت گوارشی

نظرات (۰)

نظر بدهید