سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی زایمان واژینال بریچ

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی زایمان واژینال بریچ

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی زایمان واژینال بریچ
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید