سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی دیس توشی شانه

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی دیس توشی شانه

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی دیس توشی شانه
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید