سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تجربه بیماران و مسیر قبل از عمل در بیماران جراحی چاقی

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

وبینار علمی تجربه بیماران و مسیر قبل از عمل در بیماران جراحی چاقی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۰۸:۰۰

وبینار علمی تجربه بیماران و مسیر قبل از عمل در بیماران جراحی چاقی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۰۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید