سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تفسیر آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی خون

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی تفسیر آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی خون

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی تفسیر آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی خون
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید