سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ریکاوری enhanced در جراحی باریاتریک

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

آنلاین

وبینار علمی ریکاوری enhanced در جراحی باریاتریک

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۰۸:۰۰

وبینار علمی ریکاوری enhanced در جراحی باریاتریک
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۰۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید