سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اختلال آب و الکترولیت ها و آشنایی با انواع سرم ها برای پرستاران

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی اختلال آب و الکترولیت ها و آشنایی با انواع سرم ها برای پرستاران

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰