سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی رویکرد علمی به بیماران با تظاهرات چشمی در زمینه بیماری های شایع سیتمیک

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آنلاین

وبینار علمی رویکرد علمی به بیماران با تظاهرات چشمی در زمینه بیماری های شایع سیتمیک

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵

وبینار علمی رویکرد علمی به بیماران با تظاهرات چشمی در زمینه بیماری های شایع سیتمیک
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید